یک شانه ی مردانه می خواهم

یک شانه ی مردانه می خواهم ؛تا هق هق ام آرامتر باشد

شاید که یک شب سهمم از دنیا ؛آرامشی بی دردسر باشد

 

گــم میشوم در آســـمانی که از ابــرهای گریه ســرشــار است

این سرنوشت تلخ بی بالی یست؛وقتی که جفتت درسفرباشد

 

ازتوسکوت سالهای تلخ...درمن هجوم بغض های سرد

تنها همین سهم من و ما شد؛شاید همین ارث پدر باشد

 

هرشب تمام شهرخاموش اند،اینجا به دنبال چه میگردم

وقتی هوای دل سپردن نیز؛ کبریت های بی خطر باشد؛

 

دیگرتقلایی نمی ماند،ثابــت کنم من باتــو خوشــــبختم!

وقتی که سهم دیگران با تو، هرلحظه ازمن بیشتر باشد

 

باید برای گریه وشـــانه یک بـــاور از تنـــهایی ام باشم

دلــواپس زن بودن خویشم!تا کی همیشه کوروکرباشم؟!..*

 

مرزی برای دل سپردن نیست..با تبصره عاشق نخواهی ماند

قطعا سرانجامی نخواهد داشت...

                                  حسی که اما واگر باشد...

 

 

                                                                                          "بهارحق شناس"

 

/ 4 نظر / 23 بازدید
آریس

بقول سهراب : من بدنبال بزی هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد.

علی روحی

سلام [گل] دوست داشتن و دوست داشته شدن از خصلت های بارز انسانهای آگاه و حق طلب است اینگونه انساننها دلی پاک و ضمیری آرام دارند و از زندگی پرثمرشان بیشترین بهره ها و لذت ها را می برند و دنیای شان آکنده از عشق و محبت است عشقشان بی ریا و خالصانه است دردنیای سبز و بهاری آنها به جز نیکی و مهر و عشق واقعی چیزی یافت نمی شود دراین دنیااسراربی شماری نهفته است دراین اسرابازهم عشقی طلائی و ماورای آن وجود دارد دراین عشق خوشبختی موج می زند دریای این خوشبختی بیکران و مواج است راستی دل پری ناکجاآباد هم جز همین دل ها و جز همین دنیای مواج و سبز و بهاری است ناکجاآباد عزیر تبریک و تبریک [گل] شادکام و بهاری باشید منتظر لحظه های آرام سبز تا ابد م [گل]

کویر

سلام . . . میدونی شونه هات با اینکه نحیف اند اما از هر شانه ی مردانه ای مرد تر هستند و مطمئن تر . . .