قفس بهانه ای است برای نپريدن ...

و ادامه ی راه ... بهانه ی نرسيدن ...

چمدانها را ببند ...

پرنده ها را رها کن

پرواز را هم !...

فقط به خاطر داشته باش !

مسافر رفتنی است ...

 

 وحيد سمنانی

/ 1 نظر / 8 بازدید
طباطبايي

اول... لطف کردی سر زدی. هميشه فقط يه شنبه ها آپ ميشی؟ نکنه تو کشور شما يه شنبه ها تعطيله؟ آره؟