قابل توجه ! ...

فاصله گرفتن از آدمهایی که دوستشان داریم

...

 بی فایده است

!

زمان به ما نشان خواهد داد

؟

که جانشینی برای آنها نیست

...

...

 " گوته "

 

                                        

/ 84 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلا

از مهر ور نه از کین می نویسم نه از کفر و نه از دین می نویسم دلم خون است ، می دانی برادر دلم خون است ، از این می نویسم بگذار بگویمت این دل به کدام واژه گویم چون شد کز پرده برون و پرده دیگر گون شد بگذار بگویمت که از ناگفتن این قافیه در دل رباعی خون شد ای عشق دستی به کرم به شانه ی ما نزدی بالی به هوای دانه ی ما نزدی دیر است دلم چشم به راهت دارد ای عشق ، سری به خانه ی ما نزدی زنده یاد قیصر امین پور

علی پویا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ///////////////////////////////////////////////////////////////// [گل](`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)[گل] [گل] (`'•.¸فردا 10 رجب ولادت امام محمد تقی¸.•'´) [گل] [گل] (`'•.¸(جوادالائمه)(ع) بر شما مبارک ¸.•'´) [گل] [گل](`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)[گل] ////////////////////////////////////////////////////////////////// -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- [گل][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

علی پویا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ///////////////////////////////////////////////////////////////// [گل](`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)[گل] [گل] (`'•.¸13 رجب ولادت حضرت علی (ع)¸.•'´) [گل] [گل] (`'•.¸امام اول شیعیان بر شما مبارک ¸.•'´) [گل] [گل](`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)[گل] ////////////////////////////////////////////////////////////////// -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- [گل][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

علی پویا

**فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان ********حضرت علی (ع) بر شما مبارک *********فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان ***************حضرت علی (ع) بر شما مبارک ***************فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان *********************حضرت علی (ع) بر شما مبارک *********************فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان ***************************حضرت علی (ع) بر شما مبارک ************************فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان ************************حضرت علی (ع) بر شما مبارک ******************فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان ******************حضرت علی (ع) بر شما مبارک ************فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان *************حضرت علی (ع) بر شما مبارک *******فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان *******حضرت علی (ع) بر شما مبارک **فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان *******حضرت علی (ع) بر شما مبارک *******فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان *************حضرت علی (ع) بر شما مبارک ************فردا 13 رجب ولادت امام اول شیعیان ******************حضرت علی (ع) بر شما مبارک

علی پویا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ///////////////////////////////////////////////////////////////// [گل](`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)[گل] [گل] (`'•.¸13 رجب ولادت حضرت علی (ع)¸.•'´) [گل] [گل] (`'•.¸امام اول شیعیان بر شما مبارک ¸.•'´) [گل] [گل](`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)[گل] ////////////////////////////////////////////////////////////////// -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- [گل][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فریده

فراموش نکنید که همیشه مسیری که ارزش پیمودن دارد پر از مانع است . انسانها میتوانند هرچیز ارزشمندی رو از دست بدهند مگر آزادی انتخاب را . ..استفان کاوی..

سمیرا

سلام پریسا جونم عیدت مبارک[گل]

سمیرا

/وقتی تو آمدی دل ما پیش چاه بود از فاطمه بزادی و زهرا گواه بود وقتی تو آمدی همه نخل‎های تو از پیش آمدند به بزمی که آه بود وقتی تو آمدی همه آسمان شنید فریاد دیو را که سرا پا سیاه بود یک کعبه در شکاف تمنای دوست بود یک قبله در سکوت سجود اله بود وقتی تو آمدی همه کودکان شهر دیدند ماه بهر یتیمان پناه بود فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند آری که سجده‎گاه تو چون قبله‎گاه بود/

علی روحی

سلام نمی دانم ... شاید .... انگار قصه طولانی شده است انگار دنیا دنیای فراموشی است انگار همه چیز را باید در دفتر خاطرات بیابیم انگار هدف مشترک قصه مشترک پیام مشترک ... انگار دوستان خسته شده اند انگار باید به تنهائی این راه را پیمود این راه برگشت ناپذیر است ادامه دارد ادامه دارد [گل]

خدا درهر حضور رازی نخفته دارد