این روزها ...

این  روزها آرامم!
آنقدر که از پریدن پرنده ای غافلنمیشوم
ودر هیچ خیابانی گم نمیشوم
این روزها آسان تر از یاد می روم
آسان تر فراموشم می کنند
می دانم!
اماشکایتی ندارم...

 

آرامم!
گله ای نیست...انتظاری نیست
اشکی نیست...بهانه اینیست

 


این روزها تنهاآرامم...
یک وحشی  ِآرام!
آنقدر آرام که به جنونچندینساله ام شک کرده ام!

 

 


می ترسم نکند مرده باشم و خودم هم ندانم...؟

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
نوید

سلام خدا نکنه خدار وشکر همین آرام بودن رو خیلیها آرزو دارن اما بهش نمیرسن امیدوارم همیشه سرزنده و شاد باشی و آروم ازنوع درونی

پرويز شجاعی

این روزها تنها آرامم... یک وحشی ِ آرام وای به چوق .... [تعجب] ترسیدم . . . .[نیشخند]

ميفروش

سلام . دور از جون !!! مرده باشم دیگه چه صیغه ایه !!؟ یعنی تو ( شما ) فوت کردی و اینقده قشنگ می نویسی !! اگه زنده بودی دیگه چه جوری می نوشتی !!!؟ برقرار باشید. به امید دیدار[گل]

ردپای این روزها

زیبا بود... واژه وحشی آرام برایم قابل لمس است... سپاس