! ... مرا اندکی دوست بدار اما طولانی

 

...


کوتاهی قامتم سخت عذاب می دهدم


و سخت تر عذابی است که آن یار بی هیچ نشانی به جان می کشد


کاش می شد زخمهای تازیانه ی انتظار را شمرد


تا سختی "در بودن "را فهمید


گویی زمان بار دیگر برای من تکرار می شود


...

/ 91 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدامین

با دریا دریا را گفتم :می خواهم با تو باشم ، از تو باشم گفت : خواستن کافی نیست --- گفتم : بیاموز ! گفت : آموختنی نیست . --- گفتم : آیا با تو راهی هست ؟ گفت : آری جاری شو ! --- گفتم : جامدم . گفت : آب شو ! --- گفتم : چگونه ؟ گفت : عاشقی ؟! --- گفتم : آری . گفت : پس آبی . --- گفتم : راکدم . گفت : پس با عاشقی بیگانه ای ، از من دور شو . موجی زد سهمگین ... صدایم کردو گفت : اگر آب نیستی ، خاک باش تا با من باشی ، تا با تو باشم ، تا در تو باشم

نسیم رها

سلام دوست جونم[قلب] . . عیدت مبارک[ماچ]

علی روحی

سلام [گل][گل] هدیه بامدادی [گل] تماشاچی درسازمانی که عده ای کار می کنند و عده ای تماشاچی هستند طولی نمی کشد که همه تماشاچی می شوند ، هنرمديريت کشف افراد ، و سپس راه بردن آنهاست تاکسی بی کار نباشد . چون شخص بی کار ، دست سه نفر آدم کاری هم می بندد. [گل] شعار سازمانی دربدو ورود سازمانی نوشته شده بود : شعار ما اين است ، رو راستی با مشتری ، رفتار صادقانه با او و اقدام فوری برای کسب رضايت او يعنی مشتری مداری . [گلدو احساس متفاوت هر ارباب رجوعی موقع برگشتن از سازمانی که به آن مراجعه می کند يکی از اين دو احساس را پيدا می کند : يا احساس افزوده شدن می کند يا احساس کاسته شدن ، احترام ، برخورد خوش و انجام سريع کار به او احساس افزوده شدن می دهد ، تحقير ، سرگردانی ، دست خالی برگشتن به او احساس کاسته شدن می دهد . [گل]]

علی روحی

ادامه سوالات کارساز هرکارمندی که به اين سوالات پاسخ بدهد کارمند کارآمدی است ، سوالات اين ها هستند فلسفه وجودی من در اين سازمان برای چيست ؟ آيا اگرخودم مشتری بودم از عمل کردم راضی می شدم ؟ تصوير من از آينده شغلی ام چيست ؟ امروز چه خدمت جديدی به مشتريان و ارباب رجوع انجام داده ام ؟ [گل] محيط سالم تميز بودن محيط کار نشان می دهد ، افرادی که درآن محيط کارمی کنند ابتدا به خودشان احترام قائل هستند بعد ديگران . [گل] اعتماد کارکنان سازمانی که به کارکنان خود اعتماد نکند ، نخواهد توانست اعتماد مشتريان را به دست آورد . [گل][گل][گل]

علی روحی

سلام [گل] هدیه بامدادی [گل] خلق فرصت ها کارمند موفق فرصت خلق می کند ، کارمند ناموفق تهديد کارمند موفق با عشق کارمی کند ، کارمندناموفق با رنج کارمند موفق برای خدا کار می کند ، کارمند ناموفق برای خودش کارمند موفق شور ايجاد می کند ، کارمند ناموفق تنش کارمند موفق نظم ايجاد می کند ، کارمند ناموفق بی نظمی کارمند موفق سريع است ، کارمند ناموفق سرعت گير کارمند موفق تصميم گيرنده است ، کارمند ناموفق مردد کارمند موفق فرآيندگرا است ، کارمند ناموفق احساس گرا کارمند موفق راه حل ارائه می دهد ، کارمند ناموفق مسئله کارمند موفق داوطلبانه کارمی کند ، کارمند ناموفق به خاطر فشار و ترس [گل] روز خوب ، روز بد کارمندی می گفت : روزی که در اداره کاررا با خوردن شيرينی تولد يکی از همکاران شروع می کنيم آن روز ، روز خوبی برای ارباب رجوع است و روزی که با بحث در باره قرض و وام شروع می کنيم آن روز ، روز بدی برای ارباب رجوع خواهد بود . [گل]

صادق

سلام.. یادی از ما نمی کنی!!

میفروش

سلام . خوشحال میشم اگه رد پایی از حضورتون در کلبه ام ببینم. برقرار باشید به امید دیدار[گل]

صادق

زندگی.. .. زنده ایم! برای بودن! اما چه بودنی؟ چقدر بودنم خالیست...