رفته ای ...

 

ترکم کرده ای و رفته ای...

اکنون دیگر تنهای تنهایم...

طعم تلخی که روز ها بود  از طعم های زندگی پاک شده بود دوبـــاره به سراغم آمده.

آن روز گفتی تو هم تنها شده ای. اما تنهایی تو را هستند چند رفیق شفـیق که بشنوند ؛

تنهایی من مال من است...در و دیوار و پنجره اند که میشنوند...

دیگران مرا آنطور باور دارند که پیش از این بوده ام!

 رویی خوش...لبی خندان...آماده برای شنیدن درد دل هایشــان...

آنکه اشــک و تنهاییش تنها برای خودش بود...

آنکه مرهــمی بود برای زخــم ها...

آنکه لبخند می نشاند بر لب ها...  

 اکنون بیا...

بیا ببین چگونه شده ام ...

بیا ببین بال های شکســته ام را ...

بیـا ببـین چشـم های خیـس همیـشه منتظـرم را ...

بیـا ببیـن چـگونـه از جـمع گریزانم...

بیا ببین با بودنم تنها سردی می آورم برای دوستانم...

مگر من چقـدر بد بودم که ترکم کردی؟!

مگر تو نبــودی که می گفتی من سراپا خـوبی ام؟

هـمه خوبی هایم بدی شد به یک آن؟

چرا به زیر پا گذاشتی آن حرف های خوب را؟


 کاش ترکم نمی کردی...

کاش !!!

 و از آن کاش های محـال...

کاش ترکم نمی کردی تا شبم ایــنقدر تنها و تاریک و سرد نبود...

نمی دانم تو این روز ها به من می اندیشـی ؟

به اینکه بر من چه گذشـت؟

اینکه من هم در این میان حقـی داشتم؟

 اینکه اکنون بر من چه می گذرد...؟

اگر بـاور می کـردم که دیگـر دوستـم نـداری شاید انتـظارت را نمی کشیدم...

اما نمیتـوانم بـاورکنم...

پس آن برق چشمانت  در آخرین نگاه چه بود ؟

آن گرمی دست چـه بود ؟

آن لرزش صـدا حتـی در آخـرین کلام چه بود؟

منتظر می مانم...

انتظاری از روی حماقت...

انتظاری برای آنکه نمی آید...

چون این انتظار تنها امیـد برای بودن است...

 منتظرت می مانم...

در انتظار آنکه بیایی و از نو بسازیمش...

منتظر می مانم ...

منتظر می مانم ...

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
باران پاييزی

انتظار يک لحظه نيست ثانيه هاش مثل گذر يه عمر بدترين لحظات زندگی آدم انتظار وگاهی وقتا لحظات پرت زندگی می شه ولی اگه آدم انتظار نکشه که نمی تونه دنياشو قبول کنه و توش زندگی کنه خيلی وقت ا هم انتظار اميدی واسه ادامه می شه مطلب قشنگی بود موفق باشي

زينب

ليلي زير درخت انار نشست. درخت انار عاشق شد،گل داد،سرخ سرخ. گلها انار شد،داغ داغ.هر اناري هزارتا دانه داشت. دانه ها عاشق بودند،دانه ها توي انار جا نمي شدند. انار كوچك بود. دانه ها تركيدند. انار ترك برداشت . خون انار روي دست ليلي چكيد. ليلي انار ترك خورده رااز شاخه چيد. مجنون به ليلي اش رسيد. خدا گفت:راز رسيدن فقط همين بود. كافي است انار دلت ترك بخورد سلام مثل هميشه قشنگ نوشتی پريسا جان اين روزها هم مثل همه روزهای سختی که پشت سر گذاشتی تموم می شه اين انتظار هم تموم می شه اونهايی که اين انتظار و اين جدايی رو به تو تحميل کردند چشمای تو رو نديدن نمی شه تو چشما ی تو نگاه کرد و روشنی قلب تو رو نديد من دعا می کنم خدا به آدمها چشم بينا بده که فقط ظاهر رو نبينند من دعا می کنم که خدا به آدمها جسارت بده جسارتی که برای شادی ديگران مجبور نباشن از خودشون بگذرند و به آدمها ديد روشن که ببينند يکی داره از خودش می گذره تا اونا شاد باشن. پايدار باشی

زينب

ليلي زير درخت انار نشست. درخت انار عاشق شد،گل داد،سرخ سرخ. گلها انار شد،داغ داغ.هر اناري هزارتا دانه داشت. دانه ها عاشق بودند،دانه ها توي انار جا نمي شدند. انار كوچك بود. دانه ها تركيدند. انار ترك برداشت . خون انار روي دست ليلي چكيد. ليلي انار ترك خورده رااز شاخه چيد. مجنون به ليلي اش رسيد. خدا گفت:راز رسيدن فقط همين بود. كافي است انار دلت ترك بخورد ... سلام مثل هميشه قشنگ نوشتی .... اين انتظار هم تموم می شه ! اونهايی که اين انتظار و اين جدايی رو به تو تحميل کردند چشمای تو رو نديدن . نمی شه تو چشما ی تو نگاه کرد و روشنی قلب تو رو نديد من دعا می کنم خدا به آدمها چشم بينا بده که فقط ظاهر رو نبينند . من دعا می کنم که خدا به آدمها جسارت بده جسارتی که برای شادی ديگران مجبور نباشن از خودشون بگذرند . پايدار باشی

قصه شاه پریون (روزگارمن)

سلام دوست من .. من توی سايت روزگار من مينوشتم اما اون سايت فعلا با کمی مشکل برخود کرده نميدونم ميتونم برشگردونم يا نه .. به هر حال الان توی همون وبلاگ قديمی يعنی (قصه شاه پريون ) می نويسم ///

ژاله

همه از تنهائی ميناليم...

/////

برو حمام انديشه افکارت رو درست کن