نگاه تو !!! ...


 

واژه ها مرا دلتنگ می کند

                       نگاه ها مرا دلتنگ می کند

        کوچه ها ...

                خونه ها ...

                                 تمام لحظه ها ...

                                     مرا دلتنگ می کند 

        و من با حرف به حرف نامت

                  دلتنگی ام را در میان قصه ها جار می زنم

        و آخرین نگاهت را

                               برای خود معنا می کنم

این روزها نه یک بار

            بلکه هزار بار

                                         دلتنگ تر از همیشه ام

 

              و باخود هجی می کنم

                           آخرین سکوتی را که

                                نام مرا به ساده ترین شکل ممکن

                                                           تکرار کرد


این روزها  من

                             برای بودنت

            برای خواستنت

برای نگاه کردنت

                             و برای  ...


دلتنگ می شوم...        


                  و به همین سادگی

                             برای تمام لحظه های با من نبودنت

                        دلتنگی می کنم و

نگاه های خسته ام را از تو میدزدم

                              مبادا رد پای دلتنگی هایم

                                               بر زلالی نگاهت جا بماند ...  


    

/ 36 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید نژادسلیمانی

[گل][گل][گل]

پويا

دلتنگيم را در ميان قصه ها جار مي زنم [گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

علی روحی

سلام [گل] هدیه بامدادی 9+1مهارت گفتم : يک کارمند کدام مهارتها را بايد داشته باشد ؟ گفت : 9+1مهارت که عبارت است از : مهارت مقابله با استرس و اضطراب مهارت خود آگاهی مهارت تفکر خلاق مهارت حل مسئله مهارت عقلانيت عاطفی و پيوند با عقلانيت تکنيکی مهارت کارگروهی و مديريت مشارکتی مهارت رهبری پيش کنشی مهارت ارتباطی مهارتهای مسئوليت پذيری پرسيدم : آن +1مهارت ديگر چيست ؟ گفت : مهارت زندگی کردن ، کسی که اين مهارت را نداشته باشد بقيه مهارت ها به دردش نخواهد خورد . [گل] مرگ سازمان سازمانها هم مثل انسانها گاهی مريض می شوند ، بستری می شوند و می ميرند ، مرگ سازمان زمانی فرا می رسد که هدف سازمان گم شده باشد . [گل] سرمايه گذاری روی دانايی سازمانی که برای دانايی افراد سرمايه گذاری می کند ، ميوه کار آيی را می چيند ، وسازمانی که برای دانايی افراد سرمايه گذاری نکند چندين برابر بيشتر ، هزينه خطا و اشتباه افراد خودرا پرداخت خواهد کرد . [گل]

میفروش

سلام. حالتون چطوره خانوم ؟ خوشحال ميشم به من ه سر بزنيد برقرار باشيد.به اميد ديدار[گل]

حمید - در کوچه باغ های آسمان

کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا کاروان حسين ابن علي به کربلا رسيده است... ديگر آب نيست... و عصر عاشوراست. چقدر زود دير مي شود. مهدي قائم امروز در غزه ايستاده است و ندا سر مي دهد که هل من ناصر ينصرني و هل من معين يعينني؟ او ايستاده است و کاروان او امروز در غزه خيمه ها را پهن کرده است.

علی روحی

سلام [گل] هدیه بامدادی [گل] زنگ دوم اگر می خواهی بدانی سازمانی چگونه کار می کند به آن سازمان زنگی بزن ! اگر درزنگ دوم تلفن برداشته شد آن سازمان مشتری مداراست . اگر می خواهی بدانی در سازمانی چه می گذرد در آخر وقت کاری به آن سازمان مراجعه کن اگر تا آخرين لحظه کارمندان مشغول بکار بودند آن سازمان کارمداراست . اگر می خواهی بدانی در سازمانی بهره وری وجوددارد به هنگام مراجعه به آن سازمان وقت را نگه دار اگر کارت درکمترين زمان راه افتاد آن سازمان زمان مداراست . اگر می خواهی بدانی در سازمانی انسان دارای ارزش است به هنگام مراجعه به آن سازمان دقت کن اگر کارکنان با تومحترمانه برخورد کردند آن سازمان انسان مداراست . [گل][گل][گل]

علی روحی

سلام [گل] هدیه بامدادی [گل] رازموفقيت کارمندی می گفت : علت موفقيت من گلايه ها و شکايات مشتريان بوده است . گفتم : مگر گلايه باعث موفقيت می شود ؟ گفت : من گلايه ها را به حساب پيشنهادات می گذارم ، هرگلايه ای نشان می دهد کجای کار عيب دارد و من با حوصله به شکايت مشتريان گوش می کنم چون مشتری به ما می گويد کجا آتش گرفته است . [گل] ارباب رجوع سه ارباب رجوع هم زمان به سه سازمان متفاوت مراجعه کردند و به اولين اتاق وارد شدند و آدرس اتاقی را پرسيدند . درسازمان اولی کارمند مربوطه عصبانی شد و گفت : مگر اين جا اطلاعات است ؟ دومی گفت : برو ته سالن سومی گفت : درطبقه دوم اتاق 208 ميزروبه رو فقط ارباب رجوعی که به سازمان سوم مراجعه کرده بود شخص مورد نظر خودرا پيداکرد. [گل]

زهرا

ازبی خبری خسته شدم.